Privat vann og avløp

Statens og kommunenes oppgaver bør begrenses til det som er deres primæroppgavene. Alle andre oppgaver kan med fordel privatiseres, inklusiv vann og avløp. Dette vil gi rimeligere og bedre tjenester til innbyggerne.

Vann og avløp har i alt for lang tid vært en type tjeneste som kommunen har hatt monopol. Det er ingen konkurranse hvilket gjør at kommunen har få eller ingen intensiv til å forbedre seg og redusere prisene.

I dagens Norge lekker mye av vannledningsnettet som en sil. Enkelte plasser lekker opptil 50% av vannet ut før det når frem til forbruker. Man kan spørre seg om det er bra? Politikerne er mer opptatt av å sole seg i glansen fra kulturhus, enn å oppgradere ledningsnettet. Det gir mer status å åpne kulturhus enn å bytte et vannrør som ingen ser.

Det er mange myter om hvordan privatisering av vannforsyningen ville sett ut og hvordan konkurransen ville arte seg. F.eks. påstås det at hvert vannverk vil måtte grave ned sin egen rørledning inn til huset, hvilket ville fordyre vannforsyningen da dette ville bety dobbelt opp med infrastruktur. Eller at vannverket og ledningsnettet må drifte av en eneste aktør som da ville fått monopol og kunne ta blodpriser på vannet. Alt dette er selvfølgelig bare tøv.

På mange måter har vannforsyningen samme karakter som Internet og bredbåndforsyningen. Det er ingen som eier hele Internett, men mange små og store aktører som eier ledninger, servere, koblingsbokser, kabelgater, hjemmesider, nettbutikker osv. Hver enkelt har ansvar for sin del og har insentiv for å gjøre det beste ut av sin situasjon. Når du leser denne siden, har dataen trolig blitt transportert mellom mange infrastruktur eiere. Men du forholder deg kun til din Internet leverandør og denne hjemmesiden.

Hva som foregår i mellom, er deg likegyldig. Og du betaler trolig kun for internettilgangen til en nettleverandør. Nettleverandøren har en egeninteresse at du er fornøyd med nett tilgangen og at du fortsatt vil være kunde. Nettleverandører forhandler med ulike andre aktører for å gi deg den beste forbindelse i forhold prisen du betaler. Andre aktører som eier andre deler av infrastrukturen, jobber på sin side med å tilby best mulig infrastruktur som nettleverandører og andre aktører kan benytte seg av. Det finnes ikke en linje som dataen bare må ta, annet enn i kabelen inn til huset ditt, så forskjellige aktører konkurrerer med å tilby best kapasitet i forhold pris.

Det er ingen ting som tilsier at privat vannforsyningen ikke vil kunne fungere etter samme prinsipper. Det er ikke slik at en aktør vil måtte eie hele vannsystemet, inklusiv vanndammer/reservoar, rørgater, renseanlegg, fordelingsnett ut til hus osv. Dette vil være spredt på mange små og store aktører. En aktør bare få monopol på alt dette dersom politikeren innfører reguleringer som hindrer andre aktører å komme til.

De forskjellige aktørene ville ha sine incentiver for å gjøre det beste ut av sin situasjon. Grunneiere som eier dammer, vil ha en egeninteresse å selge så mye vann som mulig. (Det vil dog oppstå noen begrensninger i nedtapping av dammen i forhold naboers eiendomsrett, men det blir litt langt å utrede her.) I et slikt marked vil det oppstå bedrifter som bl.a. spesialiserer seg på å bygge og levere «hovedrørkapasitet» og tilby vannfrakt til andre aktører. Andre igjen vil jobbe med å tilby vedlikehold. Noen vil tilby vannsertifisering for å sikre at vannet er godt. Men du vil trolig bare måtte forholde deg din lokale vannleverandør, på samme måte som du bare forholder deg til din Internettleverandør. Vannleverandører forhandler med ulike andre aktører for å gi deg den best vanntilkoblingen i forhold pris.

I et slikt system vil vannleverandørene ha et sterkt incentiv for at så lite vann går til spille. Rør som lekker vil derfor raskt bli byttet ut.