4 dagers arbeidsuke

Kortere arbeidstid er fullt mulig i dagens samfunn, med samme produktivitet og levestandard. Ved å gå ned til 4 dagers arbeidsuke ville dette gitt mer fritid for den enkelte og bedre arbeidsdeling i samfunnet. Arbeidstiden har gjennom historien gradvis blitt redusert og det er på tide å ta neste skritt.

Når vi hører dagens politikere er det mange som ønsker at vi skal jobbe mer og lenger. Dette begrunnes som ofte ut fra at vi blir stadig flere eldre eller at vi taper i konkurransen mot andre lavkost land. Nylig formanet Statsminister Erna Solberg at vi må belage oss på å jobbe 43 timers arbeidsuke. Hvordan kan et parti som har en ideologi om «størst mulig frihet» for eget liv sette et slikt premiss? Debatten burde heller vært hvordan kan vi få et bedre liv ved jobbe mindre.

Når vi ser rundt omkring oss i samfunnet utgjør staten og den offentlige sektor en stor del av landets tjenestesektor, infrastrukturen, arbeidsplasser osv. Mye penger brukes på mange formål som er mer eller mindre nyttige for oss. Andre penger brukes på politiske fiaskoer som månelandingen eller sendes ut av landet i form av bistand til u-land og til land som ikke bør betraktes å være u-land lenger.

Det er absolutt ikke slik at all denne aktiviteten kommer gratis, som mange liker å tro. Gratis helsetjenester er ikke det samme som at ingen har betalt for den. Alt dette blir betalt av deg og meg i form av skatter, moms og avgifter. Summeres alle disse skattene vil den gjennomsnittlige arbeider betale oppimot 60-70% av sin lønn til staten. For at regnestykket skal gå opp for den enkelte av oss, blir vi tvunget til å jobbe unødvendig lange arbeidsuker.

I praksis går mye av disse pengene til formål som er helt unyttige for oss eller til formål vi ikke ønsker å støtte. Siden vi betaler så mye skatt, har vi også begrensede muligheter til å velge andre private tjenester, som i de fleste tilfeller ville vært rimeligere og av høyere kvalitet. Vi kan med rette si at skatt er tyveri ved at dette ikke gjøres frivillig.

Alternativt kunne skattene vært mye lavere. Da hadde vi kunne jobbet mindre og fremdeles sittet igjen med like mye penger. Eksempelet i tabellen under viser at dersom det totale skattetrykket for en arbeidstaker hadde blitt redusert fra 60% til 50%, kunne vedkommende gått ned til 4 dagers arbeidsuke og hatt samme lønn etter betalte skatter. Det forutsettes her at arbeidstakeren da bare blir betalt for 4 dagers arbeidsinnsats. Det totale skattetrykket inkluderer alt man betaler til staten i form av personbeskatning, moms og alle slags avgifter.

5 dagers uke4 dagers uke
Brutto lønn500.000400.000
Totalt skattetrykk60%50%
Lønn som går til skatter300.000200.000
Lønn etter skatter200.000200.000

En reduksjon av skattetrykket fra 60% til 50% er ikke spesielt stor og burde være mulig uten å redusere helse og velferdstjenestene som staten tilbyr. Som Sløseriombudsmannen påpeker, det er nok av poster som kan kuttes.

I regnestykket kan det tilsynelatende se ut som at statens inntekter reduseres kraftig med en tredjedel, da skattetrykket fra hver person reduseres fra 300.000 til 200.000. Men med redusert arbeidsuke, må bedriftene ansette 20% flere ansatte for å dekke bortfallet av arbeidskraft. Dermed vil flere komme i arbeid og flere betale skatt. Man kan si at ved å gå ned til 4 dagers arbeidsuke vil dette gi bedre arbeidsfordeling. Bedriftene vil måtte ansette mer folk for å dekke opp behovet den 5 dagen. Til gjengjeld vil folk vil få et bedre liv og mer fritid.

Mange av disse vil komme fra offentlig sektor som da må reduseres.
På den måten vil 4 dagers arbeidsuke bidra til å overføre folk fra uproduktive jobber i staten til produktive og nyttige jobber i det private.