Invester og bli fri

Staten fungerer som sikkerhetnett i tilfelle arbeidsledighet eller uførhet, men mange har likevel endt opp som kasteballer i NAV byråkratiet. Prisen vi betaler er høye skatter. Alternativet er å redusere skattetrykket og la vanlige folk selv få spare opp kapital og bli økonomisk uavhengige. Dagens samfunn er bygget på ideen om at staten skal være et sikkerhetsnett som passer på …

Robotene gir økt velstand

Automatisering og robotisering av næringslivet og samfunnet vil gi oss mer velstand og bedre liv. Bekymret for at dette kan gi massearbeidsledighet er ubegrunnet. Automatisering av samfunnet er egentlig ikke noe nytt, men noe som har foregått siden sidenes morgen ved at mennesket stadig har funnet opp nye teknikker og verktøy for å øke sin effektivitet. En annen bekymring, er …