USA er ikke kapitalistisk

Det er få myter som står så sterkt som det ultrakapitalistiske USA. Men USA er ikke noe spesielt kapitalistisk land. Det var det for 100 år siden. Nå fremstår USA som et korporativistisk samfunn, sterkt regulert, med høye skatter og politisk sterkt påvirket av særinteresser fra næringslivet og andre grupper. Siden USA ikke er spesielt liberalistisk eller kapitalistisk, har dette …

Robotene gir økt velstand

Automatisering og robotisering av næringslivet og samfunnet vil gi oss mer velstand og bedre liv. Bekymret for at dette kan gi massearbeidsledighet er ubegrunnet. Automatisering av samfunnet er egentlig ikke noe nytt, men noe som har foregått siden sidenes morgen ved at mennesket stadig har funnet opp nye teknikker og verktøy for å øke sin effektivitet. En annen bekymring, er …